Samo budala može da kaže istinu, potreban je čovek s izvesnim razumom da zna kako da uspešno kaže laž.

Semjuel Batler II
engleski satiričar

laž

Zanimanje: engleski satiričar
Datum rođenja: 1612.
Datum smrti: 1680.