S vremena na vreme treba se odmoriti od nerada.

Žan Kokto
francuski književnik i filmski reditelj

nerad odmor

Zanimanje: francuski književnik i filmski reditelj
Datum rođenja: 1889.
Datum smrti: 1963.