Reči su, naravno, najjača droga koju upotrebljava čovečanstvo.

Radjard Kipling
engleski književnik

droga reč

Zanimanje: engleski književnik
Datum rođenja: 1865.
Datum smrti: 1936.