Predugim mirnim sedenjem telo postaje nezdravo, a uskoro i um.

Henri Lonfelou
pesnik

nerad sedenje telo um zdravlje

Zanimanje: pesnik
Datum rođenja: 1807.
Datum smrti: 1916.