Postoji samo jedan način da se postigne sreća na zemaljskoj kugli, a to je ili da savest bude čista ili da je uopšte nema.

Ogden Neš
američki pisac

savest sreća

Zanimanje: američki pisac
Datum rođenja: 1902.
Datum smrti: 1971.