Nemaštovita osoba ne može da bude ni časna ni ljubazna.

Džon Raskin
engleski kritičar

čast ljubaznost mašta

Zanimanje: engleski kritičar
Datum rođenja: 1819.
Datum smrti: 1900.