Ne sme se gubiti hrabrost, ma kakvim nam beznađem, usamljenošću i prazninom pretio život.

Benijamin Kaverin
ruski književnik

hrabrost život

Zanimanje: ruski književnik
Datum rođenja: 1902.
Datum smrti: 1989.