Mašta načitana čoveka je kao živ i ogroman muzej najlepših slika.

Bogdan Popović
srpski esejista i kritičar

mašta slika

Zanimanje: srpski esejista i kritičar
Datum rođenja: 1863.
Datum smrti: 1944.