Ljutita dreka samo je sposobnost ljudi da oponašaju magareće njakanje.

Fridrih II
nemački car

čovek dreka ljutina magarac

Zanimanje: nemački car
Datum rođenja: 1149.
Datum smrti: 1250.