Ljudi koji sami ne rade i ne preduzimaju ništa u životu lako gube strpljenje i padaju u pogreške kad sude o tuđem radu.

Ivo Andrić
književnik i diplomata

nerad

Zanimanje: književnik i diplomata
Datum rođenja: 1892.
Datum smrti: 1975.