Ima mnogo hrabrosti među nama za apstraktno, ali ne za konkretno.

Helen Keler
amrička gluvonema spisateljica

hrabrost

Zanimanje: amrička gluvonema spisateljica
Datum rođenja: 1880.
Datum smrti: 1968.