Hrabrost je nada da će metak pogoditi nekog drugog.

Bernard Lo Montgomeri
britanski feldmaršal

hrabrost

Zanimanje: britanski feldmaršal
Datum rođenja: 1887.
Datum smrti: 1976.