Hrabri muškarci treskaju vratima kad dolaze kući, a kukavice kad odlaze.

Dušan Radović
srpski književnik

hrabrost kukavičluk

Zanimanje: srpski književnik
Datum rođenja: 1922.
Datum smrti: 1984.