Dva i dva su četiri. Tačno, ali nije maštovito.

Aleksandar Baljak
srpski aforističar

mašta

Zanimanje: srpski aforističar
Datum rođenja: 1954.
Datum smrti: