Do dana svoje smrti nijedan čovek ne može da bude siguran u svoju hrabrost.

Žan Anuj
francuski dramski pisac

hrabrost smrt

Zanimanje: francuski dramski pisac
Datum rođenja: 1910.
Datum smrti: 1987.