Čovek teško može i prepoznati đavola od njegovih raznih maski.

Albert Švajcer
nemački lekar

čovek maska đavo

Zanimanje: nemački lekar
Datum rođenja: 01.Januar 1875.
Datum smrti: 09.Septembar 1965.