Čovek koji ima zdravlje, ima i nadu. A ko ima nadu, ima sve.

Arapska poslovica

nada zdravlje

Zanimanje:
Datum rođenja:
Datum smrti: